Hoe geef je als docent je leerlingen de juiste bagage mee? En hoe lever je als school een bijdrage aan de huidige duurzame transities?

In deze tijd van grote transities naar een duurzame samenleving zitten veel leerlingen met vragen en zorgen over hun toekomst. De vraag speelt hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een goede uitkomst van alle veranderingen die nu gaande zijn. Zij hebben behoefte aan een leerklimaat in de klas waarin zij zichzelf op dit vlak kunnen ontdekken, inzicht krijgen in het grotere geheel, erover met elkaar in gesprek zijn en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige rollen als betrokken burger en duurzame professional.

Inzicht ontwikkelen in de complexiteit van de samenleving, de onderlinge afhankelijkheden en de werking van verschillende systemen is een randvoorwaarde om de begeleiding van leerlingen op dit vlak goed te kunnen verzorgen. Systeemdenken is een vak en vaardigheid die relevant is binnen de verschillende schoolvakken zoals NLT, aardrijkskunde, biologie, economie, O&O en maatschappijleer, voor zowel de docent als de leerlingen. 

Doel

De cursus systeemdenken voor VO-docenten geeft inhoudelijke inzicht in systeemtheorie en enkele daarbij gangbare modellen, in de didactische aspecten van dit thema, en in manieren, materialen en programma’s waarvan je als docent gebruik kunt maken.

Cursusopbrengst

Na het volgen van de cursus ben je als docent in staat om complexe maatschappelijke veranderingen beter te hanteren en er les over te geven. Je kunt leerlingen erover in gesprek laten gaan en hen aan systeemcasussen laten samenwerken. Je hebt inzicht in verder ondersteuningsaanbod voor je lessen en bent in staat om de afweging te maken of je daar wel of geen gebruik van wilt maken.

Doelgroep: docenten havo/vwo van verschillende schoolvakken aardrijkskunde, biologie, economie, NLT, O&O en maatschappijleer
Datum: donderdagmiddag 24 tot en met vrijdagmiddag 25 november 2022 (vier dagdelen)
Locatie: Boswijk Instituut in Doorn 
Aantal deelnemers: minimaal 12 personen, maximaal 20
Prijs: € 975,- per deelnemer
Ontwikkelaars: Douwe Jan Joustra, Henk Tameling (NADO)