Na deze module heb je basiskennis over klimaatverandering en duurzaam onderwijs, en heb je inzicht in je eigen ontwikkelbehoeften op het gebied van duurzame didactiek

Geef jezelf een rol in het creëren van de gewenste toekomst. Goed nieuws: op het gebied van duurzame ontwikkeling en onderwijs is al veel pionierswerk verricht. Deze masterclass geeft een samenvatting van het klimaatprobleem, recente IPCC-rapporten en belangrijke oplossingsrichtingen.

Fundamenteel aan duurzame ontwikkeling zijn de behoefte aan nieuwe waarden, nieuwe kennis en vaardigheden, en een optimistische kijk op de toekomst. We gaan in gesprek over de rol van het onderwijs hierin. Je ontwikkelt je eigen kijk op het onderwerp en formuleert je eigen leerbehoeften.

Nascholing over de basisbegrippen en wetenschappelijke stand van zaken over klimaat en duurzaamheid, voor docenten vmbo, havo en vwo.