Na deze module ken je de basisprincipes van onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Je kunt lesaanbod aan de hand van deze principes toetsen, plaatsen en ontwikkelen

Geef les vanuit een brede kijk op de wereld. Het klimaat, de natuur en de menselijke samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzame didactiek legt daarom nadruk op de samenhang tussen ecologische, maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken, op het verbinden van verschillende vakken, de leeromgeving en de wereld buiten.

In deze masterclass plaats je de lessen en opvattingen van jou en je school binnen verschillende duurzame onderwijsmodellen waaronder de Whole School Approach (WSA) en het Model Duurzaamheidsonderwijs van Teachers for Climate. Je krijgt een inleiding in de duurzame didactiek van Stichting Technotrend, gebaseerd op systeemdenken en challenge-based learning.

Nascholing over duurzame onderwijsmodellen voor docenten vmbo, havo en vwo.