Na deze module heb je inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van de economietransitie. Je kunt de waarden en principes van circulaire economie vertalen naar lesopdrachten

Verken met leerlingen de opties voor een schone en betekenisvolle economie. Welke waarden vormen de basis, welke problemen lossen we op? Hoe verbinden we begrippen als circulaire economie, betekeniseconomie, degrowth en GreenDeal aan het huidige lesprogramma?

Onderdeel is een uitwisseling van ideeën over het integreren van actuele ontwikkelingen in lesprogramma’s. Aan de hand van de 6 R’s of sustainability (rethink, refuse, reduce, reuse, repair, recycle) en het lesprogramma Global Goals en de spijkerbroek koppelen we het onderwerp aan de belevingswereld van scholieren.

Nascholing over duurzame economie voor docenten vmbo, havo en vwo.