Na deze module ken je de basisprincipes van planetair burgerschap en heb je tools om met leerlingen te werken aan een individuele invulling hiervan

Inspireer leerlingen en collega’s met het internationale concept van planetary citizenship. In deze visie op burgerschap staat niet de mens maar het planetaire ecosysteem centraal. We verkennen de betekenis van een holistisch wereldbeeld en gaan aan de slag met een omstreden challenge: ontwerp een burgerlijk ongehoorzame actie die stem geeft aan een minderheid.

Vanuit daar gaan we in op het ontwikkelen van kritisch denkvermogen, het omgaan met uiteenlopende meningen en emoties in de klas, en het werken vanuit een persoonlijke visie versus de objectiviteit van een docent.

Nascholing over het opleiden van leerlingen tot kritische wereldburgers, voor docenten vmbo, havo en vwo.