Na deze module ken je de basisprincipes van co-creatie en heb je tools om leerlingen keuzevrijheid te geven in het vormgeven van opdrachten, en om de kwaliteit hiervan te bewaken en te beoordelen

Help leerlingen om hun individuele interesses en talenten in te zetten. Duurzaam onderwijs legt veel nadruk op het ontwikkelen van handelingsperspectief en het vergroten van de eigen invloedssfeer. Dit werkt het beste als leerlingen dit in de klas ervaren: als ze medezeggenschap hebben over het kiezen en formuleren van onderzoeksopdrachten en challenges.

Deze masterclass gaat in op het begeleiden van deze vrijheden, de mate van sturing, kwaliteitsbewaking en de beoordeling. Onderdeel van de training is het formuleren van een eigen challenge binnen het kader van een gegeven casus.

Nascholing over co-creatie en medezeggenschap van leerlingen voor docenten vmbo, havo en vwo.