Publicaties op de website van Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) zijn inhoudelijk afgestemd met de geïnterviewden en/of betrokken organisaties. NADO is het niet noodzakelijkerwijs eens met de uitgesproken mening of het standpunt van geïnterviewden en kan hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor wat betreft beeldmateriaal gaat het om beeld gemaakt door NADO-medewerkers, beeldmateriaal uit privécollecties, beeld gemaakt in opdracht van NADO of rechtenvrij beeld. Indien van toepassing zal de fotograaf of beeldleverancier vermeld worden. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen één maand na publicatiedatum richten tot NADO via info@academievoorduurzaamonderwijs.nl

Het is bezoekers van de website zeker toegestaan publicaties te delen via sociale media, heel graag zelfs! Dit ter inspiratie voor anderen die NADO niet kennen en ter promotie van NADO. Het is toegestaan middels een korte samenvatting publicaties van NADO te delen via andere media mits daarbij de link staat naar het gehele bronartikel en met bronvermelding (Bron: NADO). Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NADO publicaties integraal te publiceren in andere media. Het verzoek hiertoe kunt u doen via info@academievoorduurzaamonderwijs.nl