1. Wat is de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs(NADO)?

De Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk op het gebied van duurzame educatie.

  • Wat doet NADO?

NADO bevordert en ontwikkelt in het kader van deskundigheidsbevordering voor leraren educatieve programma’s over duurzaamheid in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

NADO ontwikkelt en biedt verschillende vormen van educatie op het gebied van duurzaamheid.  De inhoud beslaat inhoudelijke thema’s rond duurzaamheid als ook onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van de school (-organisatie) zelf, de zgn. whole school approach.

NADO biedt eenjarige cursussen zijn en ook eendaagse cursussen, avondcursussen, weekendcursussen en zomercursussen op het gebied van ecologie, economie, energie, ethiek, klimaat, vervoer, voeding.

  • Wat wil NADO?

NADO wil een bijdrage leveren in Nederland aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

NADO streeft naar kennisvermeerdering door middel van educatieve programma’s voor leerlingen en leraren.

NADO wil een bijdrage aan vorming, onderwijs en opvoeding op het gebied van duurzaamheid.

NADO tracht scholen en leraren te ontzorgen door maatwerk te leveren, door praktisch toepasbare programma’s aan te bieden en door een efficiënte organisatie van de cursussen.

  • Welke vormen van educatie biedt NADO?

NADO biedt verschillende vormen van onderwijs: individueel (online), of collectief in verschillende groepsgroottes, Op maat of standaard; op locaties of in company. Hoorcolleges, masterclasses, workshops, lezingen, debatten, fora-discussies en uitgave van publicaties. NADO biedt op internet een overzicht van publicaties op het gebied van duurzaamheid.

  • Welke uitgangspunten hanteert NADO bij haar educatie-programma’s?

Wij gaan uit van leren binnen én buiten schoolse omgevingen. Dat betekent dat leerprocessen plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) en daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig. Wij gaan uit van betekenisvol onderwijs, inspirerende omgevingen om kennis en ervaring op te doen en het delen van kennis door de deelnemers aan de NADO-programma’s.

  • Waar is NADO te vinden?

NADO is fysiek en online bereikbaar. NADO is niet gebonden aan een stenen gebouw. Wij maken gebruik van bestaande, bij voorkeur duurzame gebouwen. Voorlopige cursuplaatsen: Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Maastricht.

  • Wie vormen NADO?

Aan NADO werken enthousiaste en gepassioneerde mensen mee vanuit het onderwijs, de wetenschap, de NGO’s op het gebied van natuur en milieu en het bedrijfsleven. NADO werkt samen met vrijwilligers, experts en hun organisaties op het gebied van onderwijs, leerplanontwikkeling, wetenschap (klimaat, ecologie, economie, voeding, energie, filosofie) en bedrijfsleven.

Onze primaire samenwerkingspartners zijn: Teachers for Climate, Scientists 4 Future, ECOschools, Leren voor Morgen, Spark the movement, Circulair Fryslân, The Time is Now Foundation