Financiële structuur

NADO werkt bottum up met vrijwilligers. Zij ontvangen een geringe vergoeding als wij voor scholen en andere onderwijsorganisaties betaalde opdrachten uitvoeren. Een deel van de inkomsten gebruikt NADO voor haar eigen onkosten zoals websitebeheer, communicatiemiddelen, ontwikkelkosten nieuw materiaal en reis- en vergaderkosten.

Wij kennen geen managementstructuur, wij werken samen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 76682005.

Financiën

NADO bankiert bij Triodos: NL 85 TRIO 0320 0375 92 ten name van Stg Academie Duurzaam Ow.

Wij ontvangen inkomsten van Leren voor Morgen en van afzonderlijke onderwijsinstellingen.

Ons advieswerk voor docenten is pro deo.

Wij ontvangen om niet facilitaire steun van LOGITECH.

ANBI-status

NADO is sinds 24 juli 2020 een door de fiscus erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 8607 45 119 (verantwoording).

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 – 2020