Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden.

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een
dagelijks bestuur met de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris, penningmeester

Het algemeen bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van duurzaamheid en onderwijs

Bezoldiging

De bestuursleden ontvangen desgewenst vergoeding van reis- en verblijfkosten en uitgaven voor deskundigheidsbevordering.

Bestuursleden kunnen vanuit hun expertise betaalde werkzaamheden voor de stichting verrichten.

De dagelijkse werkzaamheden van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs worden verricht door een bureau met een managementteam.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Henk Tameling (voorzitter), Jildou Dooper (secretaris), Douwe Jan Joustra, Marjan Nijenbanning, Annemarije Tillema ( fondswerving) en  Tammo Oegema

Raad van Toezicht

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een Raad van Inspiratie en Advies (RIA) die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, zijnde vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur-en milieueducatie

Bezoldiging

De leden van RIA ontvangen desgewenst vergoeding van onkosten (reis- en verblijf).

De leden  zijn: Maurits Groen, Carin Prins, Bart Verheggen, Arjen Wals, Stijn Warmenhoven.

Aan NADO werken enthousiaste en gepassioneerde mensen mee vanuit het onderwijs, de wetenschap, de NGO’s op het gebied van natuur en milieu en het bedrijfsleven. NADO werkt samen met vrijwilligers, experts en hun organisaties op het gebied van onderwijs, leerplanontwikkeling, wetenschap (klimaat, ecologie, economie, voeding, energie, filosofie) en bedrijfsleven.

NADO is opgericht door The Time is Now Foundation en Teachers for Climate in nauwe samenwerking met Leren voor Morgen, Circuair Friesland, SPARK, ECOschools en Duurzame PABO.  Andere beoogde samenwerkingspartners zijn: O3Effect, Scientists4Future, IVN, Milieudefensie, AVS.

Amsterdam/Hoorn/ Leeuwarden, november 2019

  • Mark Boode, Teachers for Climate
  • Henk Tameling, The Time is Now Foundation, initiatiefnemer Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs
  • Heleentje Swart, Circulair Friesland/ SPARK