• NADO bevordert en ontwikkelt in het kader van deskundigheidsbevordering voor leraren educatieve programma’s over duurzaamheid in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.
  • NADO ontwikkelt en biedt verschillende vormen van educatie op het gebied van duurzaamheid. De inhoud beslaat inhoudelijke thema’s rond duurzaamheid als ook onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van de school (-organisatie) zelf, de zgn. whole school approach.
  • NADO biedt eenjarige cursussen zijn en ook eendaagse cursussen, avondcursussen, weekendcursussen en zomercursussen op het gebied van ecologie, economie, energie, ethiek, klimaat, vervoer, voeding.

Welke vormen van educatie biedt NADO?

NADO biedt verschillende vormen van onderwijs: individueel (online), of collectief in verschillende groepsgroottes, Op maat of standaard; op locaties of in company. Hoorcolleges, masterclasses, workshops, lezingen, debatten, fora-discussies en uitgave van publicaties. NADO biedt op internet een overzicht van publicaties op het gebied van duurzaamheid.

 Welke uitgangspunten hanteert NADO bij haar educatie-programma’s?

Bij leren voor duurzame ontwikkeling gaan wij uit van leren binnen én buiten schoolse omgevingen. Dat betekent dat leerprocessen plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) en daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig. Wij gaan uit van betekenisvol onderwijs, inspirerende omgevingen om kennis en ervaring op te doen en het delen van kennis door de deelnemers aan de NADO-programma’s.