• De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) wil bijdragen leveren in Nederland aan doelen van
  de VN op het gebied van duurzaamheid. Dit doet zij door kennisvermeerdering in het onderwijs van zeventien sustainable development goals van de VN in de vorm
  van educatieve programma’s voor leraren en medewerkers in het onderwijs.
 • NADO levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: Kwaliteitsonderwijs en hieruit met
  name het zevende subdoel:
  Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame
  ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de
  bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot
  de duurzame ontwikkeliing
 • NADO bevordert en ontwikkelt in het kader van deskundigheidsbevordering voor leraren educatieve programma’s over duurzaamheid voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. 

 • NADO beoogt scholen en leraren te ontzorgen door maatwerk te leveren, door praktisch toepasbare programma’s aan te bieden en door een efficiënte organisatie van de cursussen.