Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden.

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een dagelijks bestuur met de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris, penningmeester.

Het algemeen bestuur van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van duurzaamheid en onderwijs.

Bezoldiging

De bestuursleden ontvangen desgewenst vergoeding van reis- en verblijfkosten en uitgaven voor deskundigheidsbevordering.
Bestuursleden kunnen vanuit hun expertise betaalde werkzaamheden voor de stichting verrichten.
De dagelijkse werkzaamheden van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs worden verricht door een bureau met een managementteam.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Marjan_Nijenbanning

Marjan Nijenbanning

Douwe Jan Joustra

Douwe Jan Joustra

Jildou dooper

Jildou Dooper

Tammo Oegema

Tammo Oegema

annemarije tillema

Annemarije Tillema

50537111_2283594891685441_7898307800642617344_n(6)

Henk Tameling

Raad van Toezicht

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een Raad van Inspiratie en Advies (RIA), die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, zijnde vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur- en milieueducatie

Bezoldiging

De leden van RIA ontvangen desgewenst vergoeding van onkosten (reis- en verblijf).

mauritsgroen

Maurits Groen

Arjen-Wals-1

Arjen Wals

Barrt verheggen

Bart Verheggen

Stijn Warmenhoven

Stijn Warmerhoven

Carin Prins

Carin Prins

Programmaleiders

Communicatie

Onze communicatiemiddelen zijn:

Ondersteuning en assistentie

Trisha3-CV-002

Trisha Goossens

Facilitatoren

Jacco Pelt

Jacco Pelt

Casper-Jorna

Casper Jorna

Beeldmerk_NADO jpg

Jan Willem Bijl