Wat willen wij

Waarom en hoe

Statuten

Naam: Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) met ANBI status

Oprichters: Henk Tameling, Mark Boode, Heleentje Swart

Doelen

 • Bijdrage leveren in Nederland aan doelen van de VN op het gebied van duurzaamheid
 • Kennisvermeerdering in het onderwijs van 17 SDG’ door middel van educatieve programma’s voor leerlingen en leraren
 • De Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) voor Nederlandse leraren levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.
 • NADO bevordert en ontwikkelt in het kader van deskundigheidsbevordering voor leraren educatieve programma’s over duurzaamheid voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs
 • NADO wil een bijdrage aan vorming, onderwijs en opvoeding op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling.
 • NADO tracht scholen en leraren te ontzorgen door maatwerk te leveren, door praktisch toepasbare programma’s aan te bieden en door een efficiënte organisatie van de cursussen.

Karakter

NADO is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk op het gebied van duurzame educatie.

Werkzaamheden

NADO ontwikkelt en biedt verschillende vormen van educatie op het gebied van duurzaamheid.  De inhoud beslaat inhoudelijke thema’s rond duurzaamheid als ook onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van de school (-organisatie) zelf, de zgn. whole school approach.

NADO biedt eenjarige cursussen zijn en ook eendaagse cursussen, avondcursussen, weekendcursussen en zomercursussen op het gebied van ecologie, economie, energie, ethiek, klimaat, vervoer, voeding.

NADO biedt verschillende vormen van onderwijs: individueel (online), of collectief in verschillende groepsgroottes, Op maat of standaard; op locaties of in company. Hoorcolleges, masterclasses, workshops, lezingen, debatten, fora-discussies en uitgave van publicaties. NADE biedt op internet een overzicht van publicaties op het gebied van duurzaamheid.

 Vestiging

NADO is fysiek en online bereikbaar. NADO is niet gebonden aan een stenen gebouw. Wij maken gebruik van bestaande, bij voorkeur duurzame gebouwen. Voorlopige cursusplaatsen: Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Maastricht.

 Deelnemers

Aan NADO werken enthousiaste en gepassioneerde mensen mee vanuit het onderwijs, de wetenschap, de NGO’s op het gebied van natuur en milieu en het bedrijfsleven. NADO werkt samen met vrijwilligers, experts en hun organisaties op het gebied van onderwijs, leerplanontwikkeling, wetenschap (klimaat, ecologie, economie, voeding, energie, filosofie) en bedrijfsleven.

Bestuur

3- 9 leden
Dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester

Algemeen bestuur

Vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van duurzaamheid en onderwijs

Bezoldiging: vergoeding van onkosten (reis- en verblijf), dekundigheidsbevorering

Bureau: managementteam

Raad van Inspiratie en Advies (RIA)

5-7 leden

Vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur-en milieueducatie

Ambassadeurs

Donateurs

Inkomsten:

 • Cursusgelden
 • Verkoop lesmateriaal en publicaties
 • opbrengst van lezingen
 • donaties
 • subsidies
 • giften
 • bijdragen van bedrijven
 • personeel om niet
 • crowdfunding

Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)

Partners:

Teachers for Climate, Scientists for Future, ECO-schools, SME, Duurzame Pabo,

The Time is Now Foundation, Circulair Fryslan, Leren voor Morgen, Spark the movement

Algemeen samenwerkingspartners

Duurzame beweging in relatie tot onderwijs, jongeren, docenten

Feiten & kennis

Scientists for Future

Planbureau voor Leefomgeving

Het Groene Brein

Aanbod lesmateriaal, ontwikkeling curriculum

Leren voor Morgen

IK circuLEER, vmbo

Greenpeace

ECO-schools

De Vereniging Natuur, Leven en Techniek

IVN

Currriculum.nu

Technasia

Econasia

Duurzame Pabo

Duurzaam MBO

Nationale Jeugdraad

Training van docenten

Eco-Schools

Duurzame PABO

O3 effect

SME

Groene kompas

Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)

Politieke lobby, netwerkorganisatie, samenbrengers, denktank

The Time is Now Foundation

Circulair Fryslan

Leren voor Morgen

Spark the movement

Activisme

Klimaatbeweging, focus op steun aan jongerenbewegingen

Youth for Climate

Milieudefensie

Greenpeace

Studenten voor Morgen

Teachers for Climate

Jonge Klimaatbeweging

Jongeren Milieu Actief (Milieudefensie)

Scientists for Future

Onze team

PieterLossie

Pieter Lossie

HeleentjeSwart

Heleentje Swart

fotoHP

Hans Peter Vles

Carin Prins

Carin Prins, The time is now foundation

jelle

Jelle de Jong, IVN

Jacco Pelt

Jacco Pelt

Casper-Jorna

Casper Jorna

Beeldmerk_NADO jpg

Jan Willem Bijl