Raad van Inspiratie en Advies (RIA)

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een Raad van Inspiratie en Advies (RIA) die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, zijnde vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur-en milieueducatie

Bezoldiging

De leden van de RIA ontvangen desgewenst vergoeding van onkosten (reis- en verblijf).