Trouw Top 100 Duurzaamheid 2019 links: Henk Tameling, The Time is Now Foundation ( nr 30), Stijn Warmerdam (Youth for Climate, nr 2) Midden: Mark Boode, Teachers for Climate Rechts: Marte Visser, The Time is Now Foundation

UITGANGSPUNTEN VAN NADO

We kiezen voor educatie omdat dit begrip zowel vorming en onderwijs als ook opvoeding omvat

 • Elk educatieprogramma van de stichting is gebaseerd op drie pijlers: a. Kwalificatie: kennisverrijking; b. Socialisatie in de vorm van: wat doet de school, de klas, de leraren, de leerlingen, de ouders? c. Persoonlijke ontwikkeling in de vorm van dilemma’s.
 • Het curriculum bevat naast ecologische, klimatologische, sociale, economische onderwerpen ook filosofische en ethische. Centraal staat de vraag: Hoe leer je jonge mensen duurzame afwegingen te maken?
 • De kwaliteit van elk programma is objectief, wetenschappelijk, up to date
 • De inhoud van de programma’s is toepasbaar voor de lespraktijk en gebruik in school
 • De programma’s zijn te begrijpen voor niet-experts, dus leken op het gebied van duurzaamheid
 • De deelnemers worden in staat gesteld invloed uit te oefenen op de programma’s van de stichting
 • Manier van leren: binnen én buiten schoolse omgevingen; leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig; de overdracht van de waarden en verzamelde kennis van een samenleving en haar componenten.

Verschillende soorten educatie:

 • eenjarige cursussen, korte cursussen, zomercursussen dagcursussen, avondcursussen, weekendcurssen;
 • algemene cursussen binnen het kader van 17 SDG’s op het gebied van ecologie, economie, energie, ethiek, klimaat, vervoer, voeding;
 • bijzondere cursussen die gericht kunnen zijn op: Speciale interesses/Vakgebieden/Specifieke doelgroepen.

Verschillende vormen van onderwijs: Individueel (online), of collectief in verschillende groepsgroottes, Op maat of standaard; op locaties of in company. Hoorcolleges, masterclasses, workshops, lezingen, debatten, fora-discussies; uitgave van publicaties

Leerlingen spelen een actieve rol in de door te voeren veranderingen op school volgens het principe van ‘student-led change’. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen. De schoolgemeenschap ontwikkelt eigen lesmateriaal, nodigt externe sprekers uit, regelt zinvolle excursies en realiseert internationale uitwisselingsprogramma’s van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Europa op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Thema’s voor duurzame educatieprogramma’s:

 1. Klimaatverandering
 2. Energietransitie
 3. Ecologie , biodiversiteit
 4. Circulaire economie
 5. Duurzaam voedsel
 6. Mobiliteit
 7. Waterverbruik
 8. Duurzaamheid en gezondheid
 9. Fossielvrije mobiliteit
 10. Circulair bouwen
 11. Afval
 12. Duurzaam onderwijs: whole school approach